Bestyrelsen

Bestyrelsens medlemmer vælges på generalsforsamlingen for en to-årig periode.

Bestyrelsen består af:

Caspar Tribler
Formand

Betina Rørbo
Næstformand

Nils Hansen
Kasserer

Pernille Friis Jensen
Bestyrelsesmedlem

Nina Lund-Andersen
Bestyrelsesmedlem