Bestyrelsen

Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen for en to-årig periode. Generalforsamlingen vælger en forperson, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer, hvorfra bestyrelsen selv finder deres næstforperson og sekretær. Bestyrelsens arbejde er beskrevet i Bastiansmindes vedtægter i § 14.

Bestyrelsen

Bestyrelsen blev efter generalforsamlingen i 2024 konstitueret således:

René Clausen Nielsen
Forperson

Betina Rørbo
Næstforperson

Nils Hansen
Kasserer

Pernille Friis Jensen
Sekretær

Sanne Lindstedt
Bestyrelsesmedlem

Kontakt

Bestyrelsen holder som udgangspunkt åbent mandage i lige uger mellem 19.00-20.00 i fælleshuset, hvor du eksempelvis kan snakke om byggeprojekter, leje fælleshuset, m.m.

Du er også altid velkommen til at sende en e-mail til basminde@gmail.com.

Scroll to Top