Bestyrelsen

Bestyrelsens medlemmer vælges på generalsforsamlingen for en to-årig periode.

Bestyrelsen består af:

Caspar Tribler
Formand

Karen Hansen
Næstformand

Nils Hansen
Kasserer

Iben Vinsteen
Bestyrelsesmedlem

Betina Rørbo
Bestyrelsesmedlem