Information til ejendomsmæglere

Før en hushandel kan finde sted, er det vigtigt, at de nye ejere bliver godkendt af bestyrelsen. Godkendelsen foregår i normal kontortid eller ved at kontakte foreningen og bestille tid. Ved tidsbestilling vil godkendelsen typisk finde sted umiddelbart før eller efter kontorets åbningstid om mandagen.

Vi opkræver gebyr ved modtagelse og udfyldelse af oplysningsskemaer samt indhentning af oplysninger via mail. Sælger er dog altid velkommen til at møde fysisk op på kontoret og få udfyldt skemaer samt rekvirere de nødvendige oplysninger til brug ved handel uden beregning.

Foreningen har pant i husene. Der skal således være oprettet et ejerpantebrev på 32.000 kroner, hvor Bastiansminde Andelsforening har førsteprioritet. Vi anvender variabel rente til ejerpantebreve med nationalbankens diskontorente som reference.