Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Foreningens ordinære generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned.

Forud for generalforsamlingen er det muligt at stille forslag til afstemning. Indkaldelse, forslag og dagsorden omdeles til samtlige husstande i foreningen.

Du kan læse mere om reglerne for generalforsamlinger i vores vedtægter under paragraf 12 og 13.

Referater fra tidligere generalforsamlinger findes her.

Scroll to Top