24 marts 2021

Brandklasse-udfordringer ved byggeri

I forbindelse med Bygningsreglement 2018, også kendt som BR18, indtrådte der den 1. januar 2020 regler om indplacering i brandklasser. Der findes Brandklasse 1 til 4.

Langt de fleste huse i Danmark vil høre under brandklasse 1, hvilket betyder at man er undtaget for at skulle bruge certificeret brandrådgiver. 

Da vi i Bastiansminde er én stor grund med en masse tætliggende huse, er det desværre ikke tilfældet hos os og derfor vil langt de fleste skulle bruge en certificeret rådgiver, som det er kravet i Brandklasse 2-4.

Efter reglerne er trådt i kraft, er der nogle beboere herude som har fået en byggeansøgning igennem med hjælp fra en brandklasserådgiver, der er certificeret til Brandklasse 2. Men for nylig blev en ansøgning med Brandklasse 2 rapport afvist og beboerne fik at vide, at de i stedet skulle have en brandrådgiver, der er certificeret til Brandklasse 3.

I bestyrelsen, hvor vi i forvejen har taget hele det nye og mere uigennemskuelige system op på mødet i vores fællesgruppe for helårshaveforeninger på Amager, blev vi godt forvirrede. Nu havde vi lige fundet en brandklasse 2 rådgiver, som vi kunne henvise folk med byggeansøgninger til – og som havde fået sine rapporter godtaget.

Derfor har vi presset på og fik endelig fat i en overordnet på kommunen i denne uge for at blive klogere på hvad der er op og ned. Vi har ligeledes bedt vedkommende om at lave en skrivelse omkring brandklasse-systemet, som vi kan dele ud til jer. Indtil da, vil vi prøve at gengive det som er reglerne, herunder.

Det hele handler selvfølgelig om brandsikkerhed og hvis vi nu alle havde 5 meter til nærmeste bebyggelse (og her tæller skure også med) var der ingen ko på isen og man kunne få sin ansøgning igennem uden brandrådgiver, når ens antal etagemeter er under 600 m2. Desværre er der vist ikke et eneste hus i vores forening som lever op til det. 

Så er der brandklasse 2. Her skal i forestille jer at en klynge af tætliggende boliger på mere end i alt 600 m2 etagemeter ligger sammen i klaser med 5 meter afstand til nærliggende klase. Det er denne kategori som mange kolonihaver bliver godkendt i.

MEN, i tilfældet hvor der nu er kommet et afslag henvises til følgende skrivelse i BR18’s bilag A1 Afsnit 4.6.1:

“Sammenbyggede enfamiliehuse skal opdeles med bygningsdel klasse EI 60 / A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60] for hver 1.200 m² etageareal. Opdelingen skal være uden åbninger og skal slutte tæt til undersiden af den yderste tagdækning.”

Og derfor kan jeg forstå kommunen, at de mener at vi skal op i Brandklasse 3 – altså simpelthen når der er 5 meters afstand mellem klynger OG de enkelte huse og skure ej heller er bygget i klasse EI 60.

Det er dog første gang, at en sagsbehandler i kommunen påtaler dette og det kan ikke afvises, at andre sagsbehandlere vil købe en brandrapport udfærdiget af en brandklasse 2-rådgiver.

Men det er altså jer selv, der skal undersøge om jeres bolig hører ind under den ene eller den anden brandkategori. Det kunne dog være belejligt, hvis vi kunne finde ud af de steder i foreningen, hvor der er mere end 5 meter til nabobebyggelse – om nogen – det det ville kunne give nogle mindre klynger.

Vi arbejder bilateralt på at påtale besværlighederne overfor Bolig og planstyrelsen, der har ansvaret for de nye regler om brandklasser, da kommunen i dag kun er administrator af de regler som styrelsen har fastlagt. Førhen lå ansvaret hos kommunen.

Mvh
Bestyrelsen i Bastianminde

Link til brandklasseorientering fra Københavns Kommune

Link er til Bolig- og Planstyrelsens nye hjemmeside om certificeringsreglerne og Brand- og Byggeri:

 
Og så et direkte link til den reviderede PDF om Brandforhold. Hvad angår reglerne om indplacering Brandklasser, skal man ned og læse afsnit 1.6, der begynder på side 16:
 

Andre nyheder