8 april 2021

Lad os sammen holde rotterne væk

Det er ved at blive varmere og vi vil gerne undgå episoder med rotter. Tidligere har bestyrelsen haft rottefælder oppe i foreningen, ligesom der er lavet envejs-sluser nede for enden ved vejene, så rotter kun kan komme ud af vores havekloaker og ikke ind.

Men rotter kan komme igennem ad mange veje og vi planlægger derfor snarest at tage en ny runde med fælder i vores hovedrør. Men beboere skal også være årvågne og tænke sig godt om: ikke lægge foder ud til dyr (fugle, katte, mv.)

For anmeldelser af rotter og information i øvrigt. Gå ind på kommunen hjemmeside her

Yderligere informationer kan findes på SVANAS hjemmeside her

Københavns Kommune har udgivet en plakat, som vi hænger op med følgende gode råd:

• Kontroller bygninger og haver for rotter.
• Græsfrø, blomsterløg, madvarer og lignende fjernes fra skur eller hus, eller opbevares i tætte beholdere.
• Fjern nedfaldsfrugt og brug en lukket og rottesikret kompostbeholder.
• Beskær beplantning ad huset til ca. 1 m fra tagkonstruktion. • Brænde stables ca. 30 cm over jorden, så rotter ikke søger ly under stablen.
• Ryd op på grunden og omkring huset.
• Undgå at fodre katte og hunde udenfor.
• Ved hønse- og kaninhold skal du følge gældende lovgivning.
• Undgå fuglefodring, når der er en aktiv rottesag.

 

Andre nyheder