6 august 2019

Bastianminde SMS Service er i luften

På seneste generalforsamling blev et 1-årigt forsøgsprojekt stemt igennem om en SMS-service, der f.eks. kan oplyse beboerne om pludselige hændelser, såsom midlertidig lukning af vand.

Nu er servicen klar til brug og med de seneste udfordringer i forhold til nedlægning af fibernet i vejene, så tænker vi at det er en god måde at holde jer beboere opdateret. Der vil dog stadig blive rundelt papirer om vigtige tiltag for alle. Så foreløbig er det et supplement.

Vi har oprettet tre grupper – en for hver vej. På den måde, er det eksempelvis muligt kun at advare beboere på Azaleagangen, hvis beskeden kun vedrører dem. Langt de fleste beskeder vil dog blive sendt ud til alle.

Vi opfordrer jer til at nøjes med at oprette en person pr. husstand, da vi betaler pr. udsendt SMS.

Link til tilmelding, hvis du bor på Azaleagangen her.
Link til tilmelding, hvis du bor på Bregnegangen her.
Link til tilmelding, hvis du bor på Cedergangen her.

Link til tilmelding samt en QR-kode sendes også ud pr. seddel til de beboere som ikke måtte læse med her.

Andre nyheder