Generalforsamling 2020 udskydes

Alle bastianere skulle tirsdag d. 31. marts have modtaget regnskab for 2019 og budget for 2020 i postkasserne. Desuden medfølger en seddel, der orienterer om en udskydelse af årets generalforsamling med følgende tekst til orientering:

Kære beboere i Bastiansminde

Grundet den specielle situation med Covid19-nedlukningen af Danmark har bestyrelsen valgt at udskyde årets generalforsamling til:

LØRDAG D. 13. JUNI 2020 KL. 10.00 

Vi håber, at det er en realistisk tidssætning. Hvis myndighedernes holder fast i deres anbefalinger om ikke at forsamles for mange mennesker på ét sted, kan det være nødvendigt at udskyde generalforsamlingen endnu engang. I så fald, melder vi den nye dato ud, så snart vi ved mere. 

 

Scroll to Top