Generalforsamlingen nærmer sig – er du klar?

Onsdag d. 17. april 2024 klokken 18.30 afholdes årets Generalforsamling i Bastiansminde. Fysisk indkaldelse følger i jeres postkasser.

Ny Formand – er det dig?

I forbindelse med generalforsamlingen er formandsposten på valg. Caspar Tribler har ved sit sidste genvalg annonceret at indeværende periode ville blive den sidste, da han efter 6 år mener at det er sundt med udskiftning. Er du interesseret i at høre mere om, hvad der ligger af arbejde i rollen, så meld gerne ind på mail eller mød op i Fælleshuset kl 19.00 tirsdag d. 2. april.

Har du forslag til generalformalingen 2024?

Hvis man som person eller gruppe af beboere går og har et forslag til generalforsamlingen, er man også velkommen tirsdag d. 2. april kl. 19.00 til at få sparring på forslaget, så det bliver helt skarpt og vi får sikret at det er nemt at forstå og stemme om på dagen.

Årets generalforsamling vil forsøgsvist foregå en hverdagsaften og vi satser på at den afvikles effektivt. Vi skal minde om, at der i år ikke vil blive serveret alkohol før eller under generelforsamlingen, men vi vil gerne byde på andet koldt/varmt at drikke samt kage. Vores dirigent igennem de seneste år har i år takket nej og bestyrelsen har besluttet at en ny dirigent har fuld myndighed til at udvise eventuelt berusede personer, jf. vores vedtægter §13.

Vi glæder os til en god og saglig generalforsamling, hvor der skal være plads til forskellige meninger, men også respekt for andres synspunkter.

Scroll to Top