1 april 2022

Klar til generalforsamling 2022 ?

Regnskab for 2021 er omdelt i jeres postkasser sammen med en invitation til årets generalforsamling, som jo falder lørdag d. 23. april kl. 10.00 i år. Vi glæder os til at se jer.

Husk at forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest ugedagen før – altså lørdag d. 16. april. Enten via email til bestyrelsen eller i postkassen.

Forslagene omdeles 3 dage før generalforsamlingen.

I er som beboere meget velkomne til at komme forbi og drøfte et forslags indhold/ordlyd med os i bestyrelsen inden – det vil altså sige på mandag d. 4. april.

Andre nyheder