Udfald på gadebelysning i foreningen

Der har op til og over weekenden været udfald på vores gadebelysning i foreningen. Hermed en kort orientering fra bestyrelsen:

I oktober konstaterede vi ved gennemgang 2 lamper, som var gået ud. De lamper skal have skiftet hele armaturet (hovedet) og denne proces er igang. Den har taget noget tid, da det skulle undersøges hvorvidt at de var dækket af forsikringen. De fem års garanti er nemlig udløbet, men nogle lamper kan være dækket af garanti, hvis de i mellemtiden er blevet skiftet en gang.

Hvad angår de mange lamper som pludselig gik ud i slutningen af sidste uge, er her tale om en anden problematik. Bestyrelsen fik en elektriker ud lørdag, som kunne konstatere at der er fejl et sted i systemet og at sikringerne sprænger pga. fejlen.

Vi har 3 sikringer, som lamperne er fordelt på. Derfor har beboerne oplevet, at der har været tidspunkter hvor halvdelen af lamperne har været gået, tidspunkter hvor alle er gået og tidspunkter hvor næsten alle har haft lys. Simpelthen afhængigt af hvor mange sikringerne, som er gået.

I dag er elektrikeren ude og fejlsøge, hvilket er noget af en opgave da vi har mere end 1100 meter kabel og 29 lamper. Vi opdaterer, så snart vi ved mere og vi vil også orientere pr. brev.

Scroll to Top